Zasady dodawania odpowiedzi w portalu Zapytaj.prakty.pl

  1. Nie można publikować treści niecenzuralnych, zachęcających do przemocy oraz niezgodnych z polskim prawem.
  2. Zamieszczanie aktywnych linków i kodu HTML w odpowiedziach zostało wyłączone.
  3. Odpowiedzi powinny być napisane w języku polskim i pozbawione błędów ortograficznych.
  4. W odpowiedzi nie odsyłaj do innych portali i stron internetowych, ale udzielaj wyczerpującej odpowiedzi.
  5. Każda odpowiedź jest podpisana przez jego autora i powinna być oryginalna - nie skopiowana z innej strony. Użytkownicy, którzy publikują treści kopiowane z innych stron internetowych, for dyskusyjnych lub portali oraz będące plagiatem pozbawiani są możliwości dodawania treści na portalu.
  6. Odpowiedź może mieć dowolną długość, ale musi posiadać wartość merytoryczną. Użytkownicy, którzy publikują krótkie lub bezsensowne odpowiedzi pozbawiani są możliwości dodawania treści na portalu.
  7. Użytkownik może wielokrotnie odpowiadać na to samo pytanie.
  8. Każdy użytkownik poprzez rejestrację może założyć własne konto zabiezpieczone loginem i hasłem. Wszystkie pytania i odpowiedzi dodane przez zalogowanego użytkownika są przypisane do jego profilu.

Dlaczego pisząc odpowiedź muszę za każdym razem wpisać kod?

Aby osoba niezalogowana mogła zamieścić odpowiedź musi wypełnić wszystkie pola formularza odpowiedzi, w tym pole Imię i pole z kodem zabezpieczającym. Kod ten umożliwia ograniczenie automatycznego zamieszczania odpowiedzi. Jeżeli nie chcesz za każdym razem wpisywać kodu, zarejestruj się w portalu i następnie zaloguj do swojego konta za pomocą loginu i hasła. Osoby zalogowane nie muszą wpisywać kodu, a w trakcie odpowiadania jedynym polem, które muszą wypełnić jest pole treści odpowiedzi.

Jak dodać film z YouTube do odpowiedzi?

Aby dodać w odpowiedzi film pochodzący z portalu YouTube wystarczy w treści odpowiedzi wkleić adres URL filmu. Film zostanie wyświetlony w postaci odtwarzacza z możliwością obejrzenia bez konieczności wchodzenia na portal YouTube.
Przykładowy adres: http://www.youtube.com/watch?v=TYUpnBSwq1k
W jednej odpowiedzi może znajdować się tylko jeden film z YouTube. Jeśli użytkownik wklei w odpowiedzi więcej adresów, pokazany zostanie tylko pierwszy film.