Zasady dodawania pytań w portalu Zapytaj.prakty.pl

  1. Pytanie składa się z tytułu i opisu. Pole Opis jest nieobowiązkowe i większość pytań składa się z samego tytułu, jednak jeśli użytkownik zadający pytanie chce dodać dłuższe nie mieszczące się w limicie znaków pytanie, w tytule wpisuje krótszą formę tego pytania, a w opisie wpisuje całe pytanie w dłuższej wersji. Natomiast jeśli użytkownik oprócz pytania chce szerzej wyjaśnić o co w pytaniu chodzi (np. rozwinąć myśl, wyjaśnić okoliczności, sprecyzować intencje), opis ten wpisuje do pola Opis.
  2. Pytanie powinno być przyporządkowane do odpowiedniej kategorii. Jeśli nie pasuje do żadnej, należy je przyporządkować do kategorii Inne.
  3. Każde pytanie musi być poprawnie sformułowane. Obowiązuje forma pytająca: np. "Czy ... ?", "Jak ... ?", "Dlaczego ... ?", itp. Obowiązują zasady gramatyki i ortografii. Pytanie powinno być sformułowana tak, że każdy mógł zrozumieć.
  4. Zabronione jest dodawanie pytań zawierających wulgaryzmy, treści nawołujące do przemocy, nienawiści i treści zabronionych przez polskie prawo.
  5. Zabronione jest dodawanie pytań zawierających dane osobowe, adresy e-mail, numery telefonów, identyfikatory komunikatorów i loginy serwisów społecznościowych.
  6. Nie akceptujemy reklam i spamu.
  7. Użytkownik może dodać jedno pytanie na minutę.

Jak dodać film z YouTube do pytania?

Aby dodać w pytaniu film pochodzący z portalu YouTube wystarczy w opisie do pytania wkleić adres URL filmu. Film zostanie wyświetlony w postaci odtwarzacza z możliwością obejrzenia bez konieczności wchodzenia na portal YouTube.
Przykładowy adres: http://www.youtube.com/watch?v=TYUpnBSwq1k
W jednym pytaniu może znajdować się tylko jeden film z YouTube. Jeśli użytkownik wklei w pytaniu więcej adresów, pokazany zostanie tylko pierwszy film.